ORDIN nr. 4.634 din 25 septembrie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014    În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011, şi a Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ nr. 8.872 din 25 septembrie 2014, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Petru Rareş", str. Ştefan cel Mare nr. 4, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Neamţ. Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 25 septembrie 2014.Nr. 4.634.----------