ORDIN nr. 655 din 19 iulie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România(actualizat până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.010 din 12 august 2008; ORDINUL nr. 1.123 din 2 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 580 din 4 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar public de călători, denumite în continuare Norme uniforme călători, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar de marfă, denumite în continuare Norme uniforme marfă, cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar, precum şi alţi operatori economici implicaţi în actul de transport feroviar de călători şi/sau marfă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998 privind aprobarea Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 9 februarie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-------------------*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 655.  +  Anexa 1NORMA 19/07/2007  +  Anexa 2NORMA 19/07/2007