LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 1998pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 noiembrie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 90 din 26 august 1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, cu următoarea modificare:– Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a acțiunilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și finanțarea acțiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinație Ministerului Agriculturii și Alimentației, prin legile anuale ale bugetului de stat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ------