HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 septembrie 2014privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, ale căror cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional sunt finanţate din fondurile alocate Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare". (2) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Categoriile de cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Decontarea lunară a cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza devizului de cheltuieli postcalcul, aferent lunii încheiate.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2004 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Emil Florin Albotă,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 10 septembrie 2014.Nr. 786.  +  Anexa 1 LISTAinstalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate dinfondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat,capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare"*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │ Denumirea unităţii de ││crt.│ Denumirea instalaţiei de interes naţional │ cercetare-dezvoltare care ││ │ │ administrează instalaţia │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │Reactorul nuclear de cercetare şi producţie de radioizotopi tip VVR-S│Institutul Naţional de │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Cercetare-Dezvoltare pentru ││ 2 │Staţie de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive - STDR │Fizică şi Inginerie Nucleară│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤"Horia Hulubei" - IFIN - HH ││ 3 │Depozit naţional de deşeuri radioactive - DNDR │Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 4 │Sisteme liniare de accelerare TANDEM │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 5 │Accelerator Ciclotron TR 19 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 6 │Instalaţie de iradiere cu scopuri multiple │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 7 │Instalaţie Grid de interes naţional - este compusă din următoarele │ ││ │centre grid: │ ││ │● Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe IFIN │ ││ │GRID, din cadrul IFIN-HH │ ││ │● Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe ISS │ ││ │GRID, din cadrul ISS │ ││ │● RO-14-ITIM centru GRID de interes naţional în zona Nord-Vest a │ ││ │României, din cadrul INCDTIM │ ││ │● Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe UAIC │ ││ │GRID, din cadrul UAIC │ ││ │● Centrul Grid RO-03-UPB, din cadrul Centrului Naţional de │ ││ │Tehnologia Informaţiei al UPB │ ││ │● Centrul Grid al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (CGUTCN), │ ││ │din cadrul UTCN │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 8 │Reţea seismică naţională (staţii seismografice cu înregistrare │Institutul Naţional de ││ │locală, staţii telemetrate prin radio, reţea de accelerografe │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │analogice - SMA 11 şi digitale K2) │Fizica Pământului - INCDFP │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Bucureşti ││ 9 │Laborator - Centrul naţional de date (CTBT - Tratatul de interzicere │ ││ │totală a experienţelor nucleare) │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 10 │Instalaţie-pilot experimentală pentru separarea tritiului şi │Institutul Naţional de ││ │deuteriului │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Tehnologii Criogenice şi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Izotopice - ICSI Râmnicu ││ 11 │Centrul naţional pentru hidrogen şi pile de combustie │Vâlcea │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 12 │Accelerator cu electroni (betatron, accelerator liniar, microtron) │Institutul Naţional de ││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Fizica Laserilor, Plasmei şi││ │ │Radiaţiei - INFLPR Bucureşti│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 13 │Sistem de producere, măsurare şi înregistrare a curenţilor de │Institutul Naţional de ││ │scurtcircuit │Cercetare-Dezvoltare şi ││ │ │Încercări pentru ││ │ │Electrotehnică-ICMET Craiova│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 14 │Navă de cercetări marine multidisciplinare "Mare Nigrum" │Institutul Naţional de │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Cercetare-Dezvoltare pentru ││ 15 │Centrul Naţional de Monitorizare-Alarmare la Hazarde Naturale Marine │Geologie şi Geoecologie ││ │EUXINUS şi reţeaua Black Sea Security │Marină GEOECOMAR Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 16 │Observatorul geomagnetic naţional Surlari │Institutul Naţional de ││ │ │Cercetare Dezvoltare în │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Domeniul Geologiei, ││ 17 │Muzeul Geologic Naţional │Geofizicii, Geochimiei şi ││ │ │Teledetecţiei-IGR Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 18 │Crescătorie de animale de laborator - ANIMALERIA - SPF │Institutul Naţional de ││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Microbiologie şi Imunologie ││ │ │"Cantacuzino" Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 19 │Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mari - Sufleria │Institutul Naţional de ││ │trisonică şi tubul Ludwig │Cercetare-Dezvoltare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Aerospaţială "Elie Carafoli"││ 20 │Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mici - Sufleria │- I.N.C.A.S. Bucureşti ││ │subsonică │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 21 │Laborator aeropurtat pentru cercetări atmosferice de mediu ATMOSLAB │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 22 │Stand de cercetare-dezvoltare turbomotoare pentru aplicaţii │Institutul Naţional de ││ │aeronautice (civile/militare) şi industriale │Cercetare- Dezvoltare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Turbomotoare - COMOTI ││ 23 │Centrul de cercetări şi experimentări în domeniul acusticii şi │Bucureşti ││ │vibraţiilor │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 24 │Complex termogazodinamic │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 25 │Centrul de vizualizare avansată │Universitatea de Ştiinţe ││ │ │Agricole şi Medicină ││ │ │Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 26 │Laboratorul "Centrul Naţional de Micro şi Nanomateriale" │Universitatea "Politehnică" ││ │ │din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 27 │Centrul de cercetare pentru izotopi stabili uşori │Institutul Naţional de ││ │(D, ^13C, ^15N, ^18O) │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Tehnologii Izotopice şi ││ │ │Moleculare - INCDTIM Cluj- ││ │ │Napoca │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 28 │Reţea naţională de instalaţii complexe de tip XPS/ESCA │Institutul Naţional de ││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Fizica Materialelor - INCDFM││ │ │Măgurele │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 29 │Poligon de cercetare/dezvoltare şi încercări materii explozive, │Institutul Naţional de ││ │substanţe inflamabile/toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea│Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │personalului de intervenţie pentru medii toxice/explozive - PCDIEx │Securitate Minieră şi ││ │ │Protecţie Antiexplozivă - ││ │ │INSEMEX - S.A. Petroşani │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  +  Anexa 2 CATEGORIILE DE CHELTUIELIpentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilorşi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurileMinisterului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul"Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare"Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din fondurile de la bugetul de stat pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional sunt următoarele:1. cheltuieli cu personalul;2. cheltuieli cu materiile prime, materialele şi altele asemenea;3. cheltuieli cu serviciile prestate de terţi;4. cheltuieli indirecte (regia).Cheltuielile cu personalul vor include: a) cheltuieli cu salariile şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile legale; b) contribuţii aferente cheltuielilor cu salariile şi asimilate salariilor; c) cheltuieli cu deplasările: transport, cazare, diurnă, asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate, taxe de viză.Cheltuielile cu materiile prime, materialele şi altele asemenea vor include: a) cheltuieli cu materiile prime; b) cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv materialele auxiliare, combustibili utilizaţi direct pentru instalaţia sau obiectivul special de interes naţional, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje; c) cheltuieli privind obiectele de inventar; d) cheltuieli privind materialele nestocate; e) cheltuieli cu energia şi apa utilizate în mod direct pentru instalaţia sau obiectivul special de interes naţional.Cheltuielile cu serviciile prestate de terţi vor include: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, inclusiv amenajarea spaţiilor; b) cheltuieli cu redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; c) cheltuieli cu transportul de bunuri; d) cheltuieli poştale şi de comunicaţii; e) cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea; f) cheltuieli cu servicii informatice; g) cheltuieli cu servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică şi altele asemenea; h) cheltuieli cu serviciile de întreţinere a echipamentelor; i) cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru instalaţia sau obiectivul special de interes naţional.__________