ORDIN nr. 1.047 din 9 septembrie 2014privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.224 din 9 septembrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IPunctul 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 16 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3.6. Se vor înregistra toate incidentele adverse ce apar în timpul prelevării, care au provocat sau ar fi putut provoca vătămarea donatorului viu, precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate pentru determinarea cauzei acestora."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune pct. 1.3.6 din anexa IV la Directiva 2006/17/CE din 8 februarie 2006 pentru implementarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/23/CE cu privire la cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea şi testarea ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006, p. 40.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 9 septembrie 2014.Nr. 1.047.-------