ORDIN nr. 1.393 din 9 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 1.393 din 9 septembrie 2014
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.071 din 11 septembrie 2014
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 360 din 10 septembrie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. 140.938 din 8 septembrie 2014 al Direcţiei generale de industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. 34-42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare,în temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 14 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 11 noiembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Atestatele eliberate anterior rămân valabile până la data de 30 noiembrie 2014. Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei, cu respectarea normelor impuse prin prezentul ordin."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac, secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Marius Alexandru Dunca--------