ORDIN nr. 468 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Nr. 4.543 din 23 august 2004
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Nr. 468 din 8 septembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 5 octombrie 2004  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,ministrul educației și cercetării și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare COSA, cu seria A, de la numărul 001501 până la numărul 025000, cu aplicarea timbrului sec al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, ca urmare a preluării activității Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcția generală pentru învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Direcția politici forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
   +  AnexăPROCEDURĂde evaluare și certificare a competențelor profesionale obținutepe alte căi decât cele formale