RECTIFICARE nr. 25 din 26 august 2014referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014    În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 41 pct. 63 [cu referire la art. 71 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002], în loc de: "... câştigului salarial mediu brut," se va citi: "... salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,".------