HOTĂRÂRE nr. 745 din 26 august 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcţionează în subordinea ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Spitalul poate primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, în subordinea ministerului funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Centrul poate primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii."2. La anexa nr. 3, punctul II va avea următorul cuprins:"II. Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii şi care pot primi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii:- Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80"3. Nota de la anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"1) finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 august 2014.Nr. 745.-----