ORDIN nr. 360 din 14 septembrie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă(actualizat până la data de 27 august 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 132 din 14 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003**) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,------------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din 28 iunie 2003 a fost abrogată de Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 9 mai 2007. La momentul actual, conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Aplicarea criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin se face în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.  +  Articolul 3Comandanţii brigăzilor şi ai grupurilor de pompieri militari şi şefii inspectoratelor judeţene de protecţie civilă, precum şi, ulterior, şefii inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă vor asigura realizarea măsurilor necesare pentru aplicarea criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 4Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă controlează aplicarea criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 14 septembrie 2004.Nr. 360.  +  AnexăCRITERII 14/09/2004