ORDIN nr. 890 din 28 august 2014privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, înfiinţate conform dispoziţiilor legale. (2) Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate. (3) Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară sunt stabilite conform anexelor nr. 1-42*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

    *) Anexele nr. 1-42 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
     +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Directorul general al Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Vasile Marcel GrigoreBucureşti, 28 august 2014.Nr. 890.  +  Anexa 1-42ANEXA 28/08/2014