ORDIN nr. 1.419 din 16 iulie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Nr. 1.419 din 16 iulie 2014
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Nr. 328 din 30 iulie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014    În baza:- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Tudorel Andrei  +  Anexa LISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modificăşi completează Clasificarea ocupaţiilor din România -nivel de ocupaţie (şase caractere)┌───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ 1.│administrator port │codul - 214238 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 2.│antrenor naţional │codul - 342220 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 3.│auditor/evaluator sisteme de management │ ││ │de securitate │codul - 214141 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 4.│consilier mediator │codul - 235922 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 5.│electrician operator │codul - 741314 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 6.│expert în egalitate de şanse │codul - 242230 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 7.│ghid canioning │codul - 511320 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 8.│ghid turistic pentru peşteri amenajate │codul - 511319 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 9.│inspector suprastructuri mobile mărfuri │ ││ │periculoase │codul - 214488 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│10.│instructor canioning │codul - 342308 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│11.│instructor salvaspeo │codul - 342306 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│12.│instructor speologie │codul - 342307 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│13.│însoţitor speolog │codul - 511318 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│14.│mecanic operator │codul - 721435 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│15.│peisagist │codul - 216202 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│16.│revizor tehnic auto │codul - 432344 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│17.│salvator din mediul subteran speologic │codul - 541908 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│18.│salvator din mediul subacvatic speologic │codul - 541909 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│19.│speolog utilitar │codul - 711926 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│20.│sportiv de înaltă performanţă │codul - 342104 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│21.│sportiv de performanţă │codul - 342105 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│22.│şef sucursală (studii superioare) │codul - 121918 │├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│23.│şef compartiment (studii superioare) │codul - 121919 │└───┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘Se mută ocupaţia "paramedic" din Grupa de bază 2240 "Paramedici" în Grupa de bază 3259 "Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 325903._________