ORDIN nr. 983 din 26 august 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. NB 6.773/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.077 din 9 iulie 2014 şi nr. 1.305 din 5 august 2014, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. AIT 41.838 din 9 iulie 2014 şi nr. AIT 47990 din 6 august 2014,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 26 august 2014.Nr. 983.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 477/2009)─────────────────────────────────────LISTApersoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţionalde Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentruefectuarea de transplant de organe1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic:- dr. Speranţa Iacob;- dr. Simona Dima.2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal:- dr. Dorina Tacu.3. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul pentru Hematologie şi Transplant Medular:- dr. Zsofia Varady.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:- dr. Carmen Daniela Neculoiu.5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:- dr. Mihaela Ispas.6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal ClujNapoca:- dr. Dan Luscalov.7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti:- dr. Ovidiu Chioncel.8. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti:- dr. Dragoş Chiriţă.9. Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi:- dr. Simona Hogaş.10. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:- dr. Dan Constantin Griţac.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:- dr. Aliz Tunyogi.12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Turcanu" Timişoara:- dr. Cristian Marius Jinca;- dr. Andrada Licinia Oprisoni.13. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti:- dr. Andrei Coliţă._________