ORDONANŢĂ nr. 18 din 26 august 2014pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNIC (1) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015. (2) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Aurelia CristeaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statBucureşti, 26 august 2014.Nr. 18.--------