ORDIN nr. 959 din 21 august 2014pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.656/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. I "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice", la punctul 9 , coloana "Responsabil naţional" şi coloana "Centru de pregătire" se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │Chirurgie │Prof. dr. Traian │Arad │ │ X" │ │ ││ │laparoscopică - nivel│Pătraşcu │Braşov │ │ │ │ ││ │I (tehnici de bază) │ │Bucureşti │ │ │ │ ││ │ │ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │Constanţa │ │ │ │ ││ │ │ │Craiova │ │ │ │ ││ │ │ │Galaţi │ │ │ │ ││ │ │ │Iaşi │ │ │ │ ││ │ │ │Oradea │ │ │ │ ││ │ │ │Sibiu │ │ │ │ ││ │ │ │Târgu Mureş│ │ │ │ ││ │ │ │Timişoara │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘2. În anexa nr. I, la punctul 10 , coloana "Responsabil naţional" şi coloana "Centru de pregătire" se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Chirurgie │Prof. dr. Traian │Bucureşti │ X" │ │ │ ││ │laparoscopică - │Pătraşcu │Cluj-Napoca│ │ │ │ ││ │nivel II (tehnici │ │Craiova │ │ │ │ ││ │avansate) │ │Iaşi │ │ │ │ ││ │ │ │Sibiu │ │ │ │ ││ │ │ │Târgu Mureş│ │ │ │ ││ │ │ │Timişoara │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘3. În anexa nr. I, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│10^1│Chirurgie pediatrică │Prof. dr. Ionescu │Bucureşti │ │ X" │ │ ││ │laparoscopică - │Sebastian Nicolae │Craiova │ │ │ │ ││ │nivel I (tehnici │ │Iaşi │ │ │ │ ││ │de bază) │ │Timişoara │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│10^2│Chirurgie pediatrică │Prof. dr. Ionescu │Bucureşti │ │ │ │ ││ │laparoscopică - │Sebastian Nicolae │Iaşi │ │ │ │ ││ │nivel II (tehnici │ │Timişoara │ │ │ │ ││ │avansate) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘4. În anexa nr. 1, punctul 42^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│42^1│Managementul general,│Prof. dr. Mihălţan │Bucureşti │ X │ X │ │ X" ││ │clinic şi terapeutic │Florin │ │ │ │ │ ││ │al tulburărilor │ │ │ │ │ │ ││ │respiratorii din │ │ │ │ │ │ ││ │timpul somnului - │ │ │ │ │ │ ││ │Somnologie poligrafie│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘5. În anexa nr. I, punctul 42^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│42^2│Managementul general,│Prof. dr. Mihălţan │Bucureşti │ X │ X" │ │ ││ │clinic şi terapeutic │Florin │ │ │ │ │ ││ │al tulburărilor │ │ │ │ │ │ ││ │respiratorii din │ │ │ │ │ │ ││ │timpul somnului - │ │ │ │ │ │ ││ │Somnologie │ │ │ │ │ │ ││ │poligrafie, │ │ │ │ │ │ ││ │polisomnografie şi │ │ │ │ │ │ ││ │titrare │ │ │ │ │ │ ││ │CPAP/BiPAP │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘6. În anexa nr. I, după punctul 42^2 se introduce un nou punct, punctul 42^3, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│42^3│Managementul general,│Prof. dr. Mihălţan │Bucureşti │ X" │ │ │ ││ │clinic şi terapeutic │Florin │ │ │ │ │ ││ │al tulburărilor │ │ │ │ │ │ ││ │respiratorii. │ │ │ │ │ │ ││ │Ventilaţie │ │ │ │ │ │ ││ │noninvazivă │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘7. În anexa nr. I, punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 46.│Medicină hiperbară │Prof. dr. Marian │Bucureşti │ X │ X │ │ X" ││ │ │Macri │Constanţa │ │ │ │ ││ │ │ │Craiova │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘8. În anexa nr. I, la punctul 48, coloana "Centru de pregătire" se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 48.│Medicină materno- │Prof. dr. Florin │Bucureşti │ │ X" │ │ ││ │fetală │Stamatian │Cluj-Napoca│ │ │ │ ││ │ │Prof. dr. Radu │Iaşi │ │ │ │ ││ │ │Vlădăreanu │Timişoara │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘9. În anexa nr. I, la punctul 59, coloana "Responsabil naţional" se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 59.│Sexologie │Prof. dr. Voichiţa │Bucureşti │ X │ X │ │ X" ││ │ │Mogoş │Cluj-Napoca│ │ │ │ ││ │ │Prof. dr. Cătălina │Craiova │ │ │ │ ││ │ │Poiană │Iaşi │ │ │ │ ││ │ │ │Timişoara │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘10. În anexa nr. I, la punctul 63, coloana "Centru de pregătire" se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│63. │Tratamentul │Prof. dr. Florin │Bucureşti │ │ X" │ │ ││ │infertilităţii │Stamatian │Cluj-Napoca│ │ │ │ ││ │cuplului şi │Prof. dr. Bogdan │Iaşi │ │ │ │ ││ │reproducere umană │Marinescu │ │ │ │ │ ││ │asistată (de exemplu,│ │ │ │ │ │ ││ │fertilizare in vitro)│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘11. În anexa nr. I, la punctul 70, coloana "Centru de pregătire" se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│"NR.│ATESTAT DE PREGĂTIRE │RESPONSABIL NAŢIONAL│ CENTRU DE │ CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIALITĂŢI ││CRT.│ COMPLEMENTARĂ ÎN: │ │ PREGĂTIRE ├────────┬────────────┬───────────┬───────────┤│ │ │ │ │MEDICALE│CHIRURGICALE│PARACLINICE│MEDICINĂ DE││ │ │ │ │ │ │ │ FAMILIE │├────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤│ 69.│Uroginecologie │Prof. dr. Szabo Bela│Bucureşti │ │ X" │ │ ││ │ │Prof. dr. Bumbu │Oradea │ │ │ │ ││ │ │Gheorghe │Târgu Mureş│ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘12. În anexa nr. IV "Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică", punctul 9 se abrogă.  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 21 august 2014.Nr. 959.__________