RECTIFICARE nr. 519 din 26 iunie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2014, se face următoarea rectificare:- la Partea 1 "Achiziţii publice", lit. B), în loc de: "...prevăzute la lit. a)." se va citi: "...prevăzute la lit. A)."_________