HOTĂRÂRE nr. 775 din 29 octombrie 1998privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Începând cu anul 1999, premiile individuale ce pot fi acordate, cu aprobarea ordonatorului de credite bugetare, personalului din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc pe baza evaluărilor rezultate din aplicarea, în mod corespunzător, a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3○În vederea aplicării metodologiei prevăzute la art. 1, ordonatorii de credite bugetare vor asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu, utilizând în acest scop şi resursele alocate, potrivit dispoziţiilor în vigoare, reformei administraţiei publice locale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăMETODOLOGIE 29/10/1998