ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 iulie 2014pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (6) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Prin personal neclerical care beneficiază de sprijin sub formă de contribuţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale se înţelege personalul auxiliar al cultului religios care desfăşoară activităţi conexe actului cultic în vederea îndeplinirii acestuia. (8) În categoria personalului neclerical prevăzut la alin. (7) este inclusă funcţia de cantor sau cântăreţ bisericesc, cu excepţia cultului mozaic, unde funcţia de cantor este clericală."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 11.-------