RECTIFICARE nr. 495 din 11 iunie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014    La Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. 2 alin. (2) şi (6), în loc de: "din anexa nr. 1 din Orientări" se va citi: "din anexa nr. 3 din Orientări";- la art. 1 lit. b) din anexă, în loc de: "prevăzute în anexa nr. 1 din..." se va citi: "prevăzute în anexa nr. 3 din...".-----------