HOTĂRÂRE nr. 643 din 31 iulie 2014pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNumărul maxim de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 50 de posturi, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru această instituţie.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 643.-----