ORDIN nr. 1.370 din 25 iulie 2014pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014    Potrivit dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 3 pct. II lit. j) şi pct. III lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. b) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data prezentului ordin, Procedura privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 31/N/02.10.1995, publicată în Buletinul construcţiilor nr. 4/1996, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Mihaela Dincă,secretar general adjunctBucureşti, 25 iulie 2014.Nr. 1.370.  +  AnexăPROCEDURA 25/07/2014