HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 20 decembrie 2011, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statp. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Mihail Fâcă,secretar de statMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 615.  +  AnexăREGULAMENT 23/07/2014