ORDIN nr. 860 din 22 iulie 2014pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014    Având în vedere:- prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare;- Avizul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în şedinţa extraordinară din 15 iulie 2014,- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB 5.657 din 22 iulie 2014,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,George Diga,secretar generalBucureşti, 22 iulie 2014.Nr. 860.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică a structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 560 din 29 iulie 2014, la pagina 8, (a se vedea imaginea asociată)._______