ORDONANȚĂ nr. 4 din 23 iulie 2014privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICTermenele prevăzute la art. I pct. 7, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 52, 54, 86 și 91, precum și la art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 23 iulie 2014.Nr. 4.-----