HOTĂRÂRE nr. 155 din 29 mai 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi
EMITENT
  • CURTEA DE CONTURI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 24 iulie 2014    Având în vedere Nota nr. 30.351 din 23 mai 2014 privind proiectul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din Regulamentul propriu al plenului Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr. 153 din 15 decembrie 2010,în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicată,plenul Curţii de Conturi, întrunit în şedinţa din data de 29 mai 2014, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2014.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 din Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.Preşedintele Curţii de Conturi,Nicolae VăcăroiuBucureşti, 29 mai 2014.Nr. 155.  +  AnexăREGULAMENT 29/05/2014