ORDONANŢĂ nr. 3 din 23 iulie 2014pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICAlineatul (3^1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Conturile bancare ale A.A.A.S. sunt supuse dispoziţiilor legale privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, cu excepţia conturilor din care se plătesc obligaţiile care constau în drepturi de natură salarială stabilite prin titluri executorii, în limita sumelor necesare pentru plata acestor obligaţii, care se plătesc conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013. Executările silite vor viza toate sumele disponibile existente în conturile instituţiei, cu excepţia conturilor deschise pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul economiei,Constantin NiţăPreşedintele Autorităţiipentru Administrarea Activelor Statului,Nicolae Mineap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 3.__________