HOTĂRÎREA nr. 100 din 11 februarie 1991pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare - dezvoltare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 februarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Dispoziţiile art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 se abroga.  +  Articolul 2Articolul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 va avea următorul cuprins:" Art. 3. - Pînă la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea activităţilor de cercetare - dezvoltare sau, după caz, pînă la reorganizarea lor pe baza prevederilor Legii nr. 15/1990, institutele de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare îşi vor desfăşura activitatea potrivit reglementărilor în vigoare, pastrindu-şi statutul actual. " PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------