ORDIN nr. 167 din 13 februarie 2014(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice(actualizat până la data de 9 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 822 din 9 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare;- Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare EN 1.343 din 13 februarie 2014,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, şi modelul tabelului de raportare a datelor, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti-Ilfov, unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, Centrul Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Direcţia generală resurse umane şi certificare, Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 13 februarie 2014.Nr. 167.  +  Anexa 1NORMA 13/02/2014  +  Anexa 2*Font 7*┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────┐│Nr. │ Tipul │ Unitatea │ Numele şi │ │Codul de │ │ Anul │ Salariul│ Excepţii │ Regula- │ Suma ││crt.│unităţii │angajatoare│ prenumele │ CNP │rezident │ Specialitatea │ de │ brut în │ de la │ zări │ de ││ │ *) │ │ │ │ **) │ │studiu│ luna de │ acordarea │ pentru │ plată ││ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│ bursei de │ luna │ (lei) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezidenţiat│anterioară│ ***) │├────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┘--------*) Tipul unităţii - se va completa cu cifra corespunzătoare:1 - direcţie de sănătate publică (aparat propriu);2 - unitate sanitară din subordinea administraţiei publice locale;3 - serviciul de ambulanţă judeţean;4 - unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.**) Codul de rezident se completează în cazul în care este introdus în program.***) Suma de plată - se trece cuantumul bursei (670 lei, respectiv suma cuvenită din aceasta calculată conform normelor de aplicare).Manager, Şef serviciu/compartiment RUNOS,....................... .............................NOTE: a) Datele din coloana 9 se referă la salariul brut lunar şi nu includ drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. b) Situaţia cuprinde medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pe post şi pe loc din unitatea care raportează. c) Conducerea unităţii angajatoare care raportează răspunde în totalitate de corectitudinea datelor transmise.-------