LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După capitolul III^3 se introduce un nou capitol, capitolul III^4, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^4Protecţia persoanelor cu handicap de auzArt. 42^1. - (1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice. (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională: a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; c) vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. (3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală: a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; c) vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficiente de auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei."2. La articolul 90 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41, art. 421 şi ale art. 85 alin. (3)-(9);"3. După articolul 99 se introduce o anexă care are conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 8 iulie 2014.Nr. 103.  +  Anexă-----(Anexa la Legea nr. 504/2002)-----------------------------Semnul de avertizare, simbol distinctiv al persoanelor cu deficienţe de auz: a) semnul de avertizare are culoarea albă pe fond albastru; b) dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.-------