RECTIFICARE nr. 3.597 din 18 iunie 2014referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.597/2014
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014    La Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.597/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 25 iunie 2014, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 3, la coloana "Criterii de performanță", subpct. 1.4, în loc de :"1.4. Participarea la activități..." se va citi: "1.4. Proiectarea de activități...".