LEGE nr. 96 din 1 iulie 2014pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La titlul II capitolul III, după articolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Programul naţional «Redescoperă oina»Art. 11^1. - (1) Oina este sportul naţional al României. (2) Programul naţional «Redescoperă oina» reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. (3) Programul naţional «Redescoperă oina» poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administraţiei centrale, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea promovării jocului de oină ca sport naţional al României.Art. 11^2. - Finanţarea Programului naţional «Redescoperă oina» poate fi asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocaţii bugetare, venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi, în funcţie de posibilităţi, din fonduri de la bugetele locale."  +  Articolul IILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 1 iulie 2014.Nr. 96.-------