ORDIN nr. 1.742 din 30 iunie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014    Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 18 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Formularele şi imprimatele cu vechea siglă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor folosi până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2014."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan DiaconuBucureşti, 30 iunie 2014.Nr. 1.742.-----