LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 9 decembrie 2013, cu următoarea modificare:– La articolul unic punctul 4, alineatul (1) al articolului 34^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere și de aprobare a transferului parțial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere și comunică solicitanților, în termen de până la 60 de zile de la data primirii cererii de transfer, dacă este considerat oportun ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanți, să fie delimitate în cadrul perimetrului petrolier.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 iunie 2014.Nr. 79.-------