HOTĂRÂRE nr. 2 din 23 mai 2014privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014    Având în vedere desfășurarea lucrărilor Congresului al XIII-lea al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 23 mai 2014,în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare,Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, precum și a tuturor camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel.  +  Articolul 3Compartimentul secretariat al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,
    Cristian-Mihai Jurchescu
    București, 23 mai 2014.Nr. 2.  +  ANEXĂSTATUTULCasei de Asigurări a Executorilor Judecătorești