ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014  În motivarea situației extraordinare prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, menționăm următoarele:– la nivel național s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicație ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice și, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicații majore asupra desfășurării circulației rutiere;– efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicații, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicație, cu înălțimi de până la 4 m, întreruperea circulației și izolarea localităților, cu toate consecințele negative care derivă din această situație, în special pentru siguranța oamenilor și a animalelor;– pentru protejarea căilor de comunicații împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecție s-au dovedit soluția cea mai eficientă, acestea acționând ca parazăpezi biologice. Plantarea perdelelor forestiere de protecție se poate face doar primăvara și toamna. Pentru a putea demara demersurile în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare, acolo unde proprietarii nu își dau acordul pentru înființarea acestor perdele, este necesară urgentarea adoptării cadrului legal necesar pe calea delegării legislative pentru începerea lucrărilor de plantare în toamna anului 2014.În România, necesarul de perdele forestiere de protecție de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale este de 1.752,352 km, în prezent nefiind realizată nicio perdea forestieră de protecție de acest tip.Consecințele neadoptării prezentului act normativ în regim de urgență sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent și, implicit, amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație și punerea în pericol a siguranței oamenilor și a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităților din cauza înzăpezirilor viscolite.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În cadrul Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se aprobă Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(5) Realizarea obiectivelor de investiții aferente Programului se face de către:a) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiții aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului și pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiții, indiferent de forma de proprietate, în situația în care în obiectivul de investiții sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentațiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecție 1970 și asigură derularea contractelor de servicii pentru toate imobilele din cuprinsul obiectivului de investiții; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiții cuprinde atât imobilele care se expropriază, cât și cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară.b) structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care sunt autorități contractante pentru terenurile incluse într-un obiectiv de investiții, care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la lit. a).(6) Finanțarea obiectivelor de investiții aferente Programului se asigură din fonduri externe nerambursabile postaderare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură.2. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare în cadrul Programului.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă anexa nr. 2 la program "Programul de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția drumurilor naționale" din Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înființării perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație împotriva înzăpezirii în toate zonele țării, în conformitate cu Programul de înființare a perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație împotriva înzăpezirii și pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesității înființării unei rețele de perdele forestiere de protecție în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman și pe terenurile unităților de creștere și exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul transporturilor,
  Dan-Coman Șova
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 18 iunie 2014.Nr. 38.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL NAȚIONAL
  de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale
  Nr. crt.D.R.D.P. Județul DN Poz. km Partea drumuluiLungimea Suprafața
  m mp
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1BucureștiIlfov 1 18+500+20+000dreapta 1.50045.000
  226+100-26+150dreapta 501.500
  326+350-26+450dreapta 1003.000
  426+650-26+750dreapta 1003.000
  537+000-39+000dreapta 2.00060.000
  642+200-42+900dreapta 70021.000
  748+000-49+000dreapta 1.00030.000
  850+000-50+500dreapta 50015.000
  957+500-58+800dreapta 1.30039.000
  1059+450-59+750dreapta 3009.000
  1167+500-68+500dreapta 1.00030.000
  1271+000-72+500dreapta 1.50045.000
  132 17+870-18+070stânga 2006.000
  1460+200-60+350stânga 1504.500
  1561+450-61+700stânga 2507.500
  163 22+400-23+500stânga 90027.000
  1724+000-24+100stânga 1003.000
  184 12+800-12+900stânga 1003.000
  1913+200-13+400stânga 2006.000
  2017+900-19+100stânga 1.20036.000
  2119+900-20+000stânga 1003.000
  227 15+800-16+100dreapta 3009.000
  2317+100-17+150dreapta 501.500
  2417+180-17+200dreapta 20600
  2517+250-17+400dreapta 1504.500
  26CB 4+600-7+700stânga 3.10093.000
  276+500-6+900stânga 40012.000
  287+000-7+200stânga 2006.000
  297+500-7+550stânga 501.500
  307+500-7+800stânga 3009.000
  318+300-8+850stânga 55016.500
  3214+800-14+900stânga 1003.000
  3316+400-16+950stânga 55016.500
  3439+000-39+700dreapta 70021.000
  3541+000-43+000dreapta 2.00060.000
  3646+500-48+000dreapta 1.50045.000
  3754+500-55+300dreapta 80024.000
  3856+000-57+100dreapta 1.10033.000
  39A1 13+400-19+000dreapta 5.600168.000
  40A2 12+000-13+600stânga 1.60048.000
  4121+900-26+550stânga 4.650139.500
  TOTAL ILFOV 36.9701.109.100
  42BucureștiGiurgiu 41 24+000-28+000dreapta 4.000120.000
  4331+000-37+000dreapta 6.000180.000
  4440+000-41+000dreapta 1.00030.000
  4545+000-49+000dreapta 4.000120.000
  4651+000-53+000dreapta 2.00060.000
  4759+800-61+000dreapta 1.20036.000
  485 23+350-24+792stânga 1.44243.260
  4925+000-25+600stânga 60018.000
  5027+000-27+400stânga 40012.000
  5128+490-28+690stânga 2006.000
  5235+500-37+500stânga 2.00060.000
  535B 3+600-5+100dreapta 1.50045.000
  546+000-6+500dreapta 50015.000
  5511+000-12+350dreapta 1.35040.500
  5612+550-14+000dreapta 1.45043.500
  5714+200-14+650dreapta 45013.500
  5827+000-28+000dreapta 1.00030.000
  5929+200-29+800dreapta 60018.000
  6035+000-37+000dreapta 2.00060.000
  616 18+800-19+200dreapta 40012.000
  6227+600-27+900dreapta 3009.000
  6361 3+000-4+000dreapta 1.00030.000
  6419+500-20+000dreapta 50015.000
  6527+500-28+000dreapta 50015.000
  66A1 42+200-42+700dreapta 50015.000
  6748+000-49+000dreapta 1.00030.000
  68A2 12+000-13+600stânga 1.60048.000
  6921+900-26+550stânga 4.650139.500
  7028+490-28+690stânga 2006.000
  TOTAL GIURGIU 42.3421.270.260
  71BucureștiCălărași 3 25+270-25+320stânga 501.500
  7226+800-27+118stânga 3189.540
  7327+270-37+350stânga 802.400
  7428+500-28+750stânga 2507.500
  7530+200-30+400stânga 2006.000
  7630+500-30+650stânga 1504.500
  7734+350-34+700stânga 35010.500
  7836+100-36+200stânga 1003.000
  7936+400-37+190stânga 79023.700
  8037+300-37+600stânga 3009.000
  8141+050-41+300stânga 2507.500
  8242+800-42+850stânga 1504.500
  8344+200-45+000stânga 80024.000
  8447+900-48+000stânga 1003.000
  8548+080-49+100stânga 1.02030.600
  8649+800-50+000stânga 2006.000
  8731 48+000-49+200dreapta 1.20036.000
  884 21+200-21+350stânga 1504.500
  8928+000-29+500stânga 1.50045.000
  9030+900-32+800stânga 1.90057.000
  914 32+800-33+100stânga 3009.000
  9239+850-41+250stânga 1.40042.000
  9345+000-45+700stânga 70021.000
  9446+000-47+000stânga 1.00030.000
  9556+900-57+850stânga 95028.500
  9641 8+100-13+000dreapta 4.900147.000
  9713+000-13+500dreapta 50015.000
  9814+000-14+400dreapta 40012.000
  9915+000-15+500dreapta 50015.000
  10019+000-22+000dreapta 3.00090.000
  101A2 44+000-46+000stânga 2.00060.000
  10255+500-56+500stânga 1.00030.000
  10359+000-60+000stânga 1.00030.000
  TOTAL CĂLĂRAȘI 27.508825.240
  104BucureștiIalomița 1D 27+000-27+050stânga 501.500
  10527+100-27+200stânga 1003.000
  10628+200-28+500stânga 3009.000
  10734+600-34+800stânga 2006.000
  10836+400-36+900stânga 50015.000
  10937+300-37+900stânga 60018.000
  1102 47+900-48+350stânga 45013.500
  11152+100-52+300stânga 2006.000
  11258+000-59+000dreapta 1.00030.000
  11360+000-61+000dreapta 1.00030.000
  11461+400-62+200dreapta 80024.000
  11563+000-63+500dreapta 50015.000
  11665+000-65+700dreapta 70021.000
  11767+000-68+000dreapta 1.00030.000
  1182A 11+100-11+200stânga 1003.000
  11912+600-12+800stânga 2006.000
  TOTAL IALOMIȚA 7.700231.000
  120BucureștiDâmbovița 1A 26+725-26+805dreapta 802.400
  12126+885-28+340dreapta 1.45543.650
  12233+600-33+700dreapta 1003.000
  12333+800-34+000dreapta 2006.000
  12434+050-34+420dreapta 37011.100
  12534+475-34+605dreapta 1303.900
  12637+500-38+630dreapta 1.13033.900
  12738+640-38+855dreapta 2156.450
  12843+000-43+070dreapta 702.100
  12943+100-43+280dreapta 1805.400
  13046+900-47+285dreapta 38511.550
  1311A 47+140-47+400dreapta 2607.800
  13261 47+000-48+000dreapta 1.00030.000
  13362+250-62+450dreapta 2006.000
  1347 24+700-25+100dreapta 40012.000
  13525+300-25+430dreapta 1303.900
  13632+000-33+300dreapta 1.30039.000
  13733+320-33+470dreapta 1504.500
  13833+520-34+600dreapta 1.08032.400
  13938+000-39+000dreapta 1.00030.000
  1407 39+000-39+900dreapta 90027.000
  14142+400-43+900dreapta 1.50045.000
  14244+000-47+600dreapta 3.600108.000
  14351+200-51+400dreapta 2006.000
  14459+550-60+000dreapta 45013.500
  14560+500-62+200dreapta 1.70051.000
  14675+000-75+700dreapta 70021.000
  14771 9+200-10+000dreapta 80024.000
  14811+500-14+350dreapta 2.85085.500
  14915+500-15+900dreapta 40012.000
  15019+700-20+050dreapta 35010.500
  15122+900-23+100dreapta 2006.000
  15223+900-25+970dreapta 2.07062.100
  15327+100-32+370dreapta 5.270158.100
  15435+250-35+600dreapta 35010.500
  15536+450-38+970dreapta 2.52075.600
  15639+300-41+580dreapta 2.28068.400
  15743+300-43+380dreapta 802.400
  158A1 50+000-50+500dreapta 50015.000
  15950+500-51+000dreapta 50015.000
  16051+500-53+700dreapta 2.20066.000
  16154+000-55+900dreapta 1.90057.000
  16256+550-56+800dreapta 2507.500
  16357+500-58+800dreapta 1.30039.000
  16458+800-58+900dreapta 1003.000
  16559+350-59+450dreapta 1003.000
  16659+450-59+750dreapta 3009.000
  16759+750-59+800dreapta 501.500
  16861+850-63+600dreapta 1.75052.500
  16967+500-68+600dreapta 1.10033.000
  17071+600-72+800dreapta 1.20036.000
  17177+500-79+200dreapta 1.70051.000
  TOTAL DÂMBOVIȚA 49.0051.470.150
  172BucureștiArgeș 65 99+050-102+000dreapta 2.95088.500
  173112+200-112+600dreapta 40012.000
  174113+000-113+500dreapta 50015.000
  175113+800-114+500dreapta 70021.000
  17665A 34+600-35+500stânga 90027.000
  17741+600-42+400stânga 80024.000
  17848+700-49+200stânga 50015.000
  17973 59+200-60+300dreapta 1.10033.000
  18086+000-86+300stânga 3009.000
  18186+000-86+300dreapta 3009.000
  18287+000-87+200stânga 2006.000
  183A1 81+000-84+000dreapta 3.00090.000
  18487+000-89+000dreapta 2.00060.000
  18586+000-90+000dreapta 4.000120.000
  18690+700-90+820dreapta 1203.600
  18795+000-98+000dreapta 3.00090.000
  18899+000-102+000dreapta 3.00090.000
  189103+000-105+000dreapta 2.00060.000
  TOTAL ARGEȘ 25.770773.100
  190BucureștiTeleorman 5C 37+300-40+400dreapta 3.10093.000
  19151 19+000-23+480stânga 4.480134.400
  19223+520-25+300stânga 1.78053.400
  19325+530-28+700stânga 3.17095.100
  19428+800-37+000stânga 8.200246.000
  1956 65+150-66+000stânga 85025500
  19681+040-81+230stânga 1905700
  19781+550-81+990stânga 44013200
  19883+400-83+764stânga 36010800
  19951A 2+000-3+890dreapta 1.89056.700
  2003+910-7+000dreapta 3.09092.700
  20115+000-19+500dreapta 4.500135.000
  20252 5+500-13+700stânga 8.200246.000
  20365A 58+000-62+700dreapta 4.700141.000
  20465+800-72+000dreapta 6.200186.000
  20572+600-74+400dreapta 1.80054.000
  20677+000-78+000dreapta 1.00030.000
  20792+000-96+030stânga 4.030120.900
  20896+100-101+000stânga 4.900147.000
  209101+700-102+600stânga 90027.000
  210102+700-110+070stânga 8.370251.100
  211110+100-110+500stânga 40012.000
  212114+500-123+480stânga 8.980269.400
  213114+500-123+480dreapta 8.980269.400
  214123+500-127+230stânga 3.730111.900
  215123+500-127+230dreapta 3.730111.900
  216127+250-128+380stânga 1.13033.900
  217127+250-128+380dreapta 1.13033.900
  218128+400-129+050stânga 65019.500
  219128+400-129+050dreapta 65019.500
  220129+100-129+700stânga 60018.000
  221129+100-129+700dreapta 60018.000
  22265E 0+000-4+400stânga 4.400132.000
  2230+000-4+400dreapta 4.400132.000
  2244+400-5+400stânga 1.00030.000
  22565E 11+300-13+000stânga 1.70051.000
  22611+300-13+000dreapta 1.70051.000
  22716+000-17+000stânga 1.00030.000
  22818+900-20+500stânga 1.60048.000
  22918+900-20+500dreapta 1.60048.000
  23025+200-26+400stânga 1.20036.000
  23125+200-26+400dreapta 1.20036.000
  23232+000-32+200stânga 2006.000
  23333+800-36+100stânga 2.30069.000
  TOTAL TELEORMAN 125.0303.750.900
  234BucureștiPrahova 1 39+500-39+900dreapta 40012.000
  23541+990-42+052dreapta 621.860
  23642+058-42+333dreapta 2758.250
  23742+349-42+353dreapta 4120
  23842+625-42+940dreapta 3159.450
  23943+080-43+180dreapta 1003.000
  24051+100-51+400dreapta 3009.000
  24157+000-58+585dreapta 1.58547.550
  24258+602-58+956dreapta 35410.620
  24358+969-59+620dreapta 68120.430
  24459+626-59+918dreapta 2928.760
  24559+924-61+550dreapta 1.62648.780
  24661+642-61+822dreapta 1805.400
  24761+846-62+600dreapta 75422.620
  24863+000-64+000dreapta 1.00030.000
  24964+500-67+284dreapta 2.78483.520
  25071+000-71+285dreapta 2858.550
  25171+295-72+718dreapta 1.42342.690
  25272+724-73+187dreapta 46313.890
  25373+193-73+740dreapta 54716.410
  25473+760-74+892dreapta 1.13233.960
  25574+898-75+700dreapta 80224.060
  25675+706-76+380dreapta 67420.220
  25776+386-77+804dreapta 1.41842.540
  25877+822-79+000dreapta 1.17835.340
  25979+470-79+850dreapta 38011.400
  26080+050-81+010dreapta 96028.800
  26184+770-87+950dreapta 3.18095.400
  262137+220-137+420dreapta 2006.000
  2631A 54+100-56+600dreapta 2.50075.000
  26473+750-74+450dreapta 70021.000
  26576+400-78+000dreapta 1.60048.000
  2661D 4+000-5+000dreapta 1.00030.000
  2675+000-12+500dreapta 7.500225.000
  26812+500-16+800dreapta 4.300129.000
  26916+800-18+000dreapta 1.20036.000
  270BucureștiPrahova 1D 23+000-26+000dreapta 3.00090.000
  27172 66+130-67+450dreapta 1.32039.600
  27268+850-73+170dreapta 4.320129.600
  TOTAL PRAHOVA 50.7941.523.820
  273BucureștiBuzău 1B 63+400-64+350stânga 95028.500
  2742 67+960-70+500dreapta 2.54076.200
  27569+100-70+520dreapta 1.42042.600
  27671+100-71+800dreapta 70021.000
  27772+500-73+600dreapta 1.10033.000
  27877+200-77+508dreapta 3089.240
  27977+517-77+664dreapta 1474.410
  28077+670-78+000dreapta 3309.900
  28160+450-61+050dreapta 60018.000
  28280+000-82+500dreapta 2.50075.000
  28383+000-83+500dreapta 50015.000
  284128+850-128+880stânga 30900
  285128+902-129+530stânga 62818.840
  286129+600-130+152stânga 55216.560
  287130+158-130+795stânga 63719.110
  288131+700-132+546stânga 84625.380
  289132+552-132+600stânga 481.440
  290133+600-134+000stânga 40012.000
  291135+200-136+188stânga 98829.640
  292136+218-137+000stânga 78223.460
  293137+200-137+396stânga 1965.880
  294137+400-138+251stânga 85125.530
  295138+269-139+000stânga 73121.930
  296139+000-140+000stânga 1.00030.000
  297148+000-149+500stânga 1.50045.000
  298151+000-152+000stânga 1.00030.000
  2992B 12+200-12+731stânga 53115.930
  30012+737-13+270stânga 53315.990
  30113+280-13+400stânga 1203.600
  30216+600-16+900stânga 3009.000
  30320+600-20+900stânga 3009.000
  30428+150-29+000stânga 85025.500
  30529+030-30+000stânga 97029.100
  30630+100-31+000stânga 90027.000
  30731+010-32+150stânga 1.14034.200
  30832+250-32+350stânga 1003.000
  3092C 0+550-0+650stânga 1003.000
  3100+750-1+150stânga 40012.000
  3116+500-6+600stânga 1003.000
  3126+790-7+132stânga 34210.260
  3138+600-8+700stânga 1003.000
  31412+100-12+500stânga 40012.000
  315BucureștiBuzău 2C 13+950-14+100stânga 1504.500
  31617+300-19+000stânga 1.70051.000
  31720+200-20+700stânga 50015.000
  31821+500-22+028stânga 52815.840
  31922+028-23+500stânga 1.47244.160
  32028+500-29+800stânga 1.30039.000
  32131+078-31+146stânga 682.040
  32232+900-34+300stânga 1.40042.000
  32346+100-46+200stânga 1003.000
  32447+800-48+000stânga 2006.000
  32522 2+800-3+100stânga 3009.000
  3263+444-4+506stânga 1.06231.860
  3273+700-4+000stânga 3009.000
  3284+512-5+000stânga 48814.640
  3294+050-5+000stânga 95028.500
  33022 8+000-8+205stânga 2056.150
  3318+211-9+253stânga 1.04231.260
  3329+267-9+859stânga 59217.760
  3339+865-10+477stânga 61218.360
  33410+483-10+500stânga 17510
  33510+900-11+800stânga 90027.000
  33612+000-12+774stânga 77423.220
  33712+780-13+764stânga 98429.520
  33814+511-16+180stânga 1.66950.070
  33919+740-20+900stânga 1.16034.800
  34021+200-21+715stânga 51515.450
  34121+721-22+000stânga 2798.370
  34222+900-23+000stânga 1003.000
  34323+000-23+164stânga 1644.920
  34423+170-23+640stânga 47014.100
  34523+646-24+860stânga 1.21436.420
  34624+882-25+900stânga 1.01830.540
  34725+906-27+000stânga 1.09432.820
  34827+100-27+500stânga 40012.000
  TOTAL BUZĂU 52.1971.565.910
  TOTAL D.R.D.P. BUCUREȘTI 417.31612.519.480
  349Craiova Olt 6 138+700-144+800dreapta 6.100183.000
  350146+900-151+100dreapta 4.200126.000
  351152+000-153+050dreapta 1.05031.500
  352156+000-158+000dreapta 2.00060.000
  353166+000-170+000dreapta 4.000120.000
  354179+000-179+400dreapta 40012.000
  35554 2+700-4+500stânga 1.80054.000
  3565+600-6+700stânga 1.10033.000
  3579+600-10+500stânga 90027.000
  35810+000-13+000stânga 3.00090.000
  359Craiova Olt 54 10+000-13+000dreapta 3.00090.000
  36015+000-15+600dreapta 60018.000
  36117+000-17+400dreapta 40012.000
  36217+200-18+000stânga 80024.000
  36319+600-20+100dreapta 50015.000
  36419+600-20+100stânga 50015.000
  36520+600-27+400dreapta 6.800204.000
  36620+600-21+300stânga 70021.000
  36726+500-27+800dreapta 1.30039.000
  36826+500-27+800stânga 1.30039.000
  36930+600-31+000dreapta 40012.000
  37031+000-34+000stânga 3.00090.000
  37131+000-34+000dreapta 3.00090.000
  37235+000-36+800dreapta 1.80054.000
  37336+000-36+800stânga 80024.000
  37437+500-38+300stânga 80024.000
  37552+000-52+850stânga 85025.500
  37653+050-53+500stânga 45013.500
  37754A 4+400-8+400dreapta 4.000120.000
  37864 2+300-3+400stânga 1.10033.000
  3792+300-3+400dreapta 1.10033.000
  3804+000-5+000stânga 1.00030.000
  3814+000-5+000dreapta 1.00030.000
  3825+800-5+900stânga 1003.000
  3839+800-11+300stânga 50015.000
  3849+800-11+300dreapta 50015.000
  38514+200-15+700stânga 1.50045.000
  38614+200-15+700dreapta 1.50045.000
  38717+800-21+300stânga 3.500105.000
  38817+800-19+300dreapta 1.50045.000
  38919+600- 21+300dreapta 1.70051.000
  39022+400-23+500stânga 1.10033.000
  39124+500-26+600dreapta 2.10063.000
  39224+500-26+600stânga 2.10063.000
  39326+700-27+600stânga 90027.000
  39426+700-27+600dreapta 90027.000
  39532+800-33+500stânga 70021.000
  39632+800-33+500dreapta 70021.000
  39734+500-35+000stânga 50015.000
  39836+000-37+000dreapta 1.00030.000
  39937+300-38+400stânga 1.10033.000
  40043+000-46+000dreapta 3.00090.000
  40157+400-57+700dreapta 3009.000
  40258+500-58+700dreapta 2006.000
  40365 21+800-22+400dreapta 60018.000
  40429+700-30+400dreapta 70021.000
  405Craiova Olt 65 37+300-41+800dreapta 4.500135.000
  40654+200-56+100dreapta 1.90057.000
  40758+200-58+300dreapta 1003.000
  40860+370-65+000dreapta 4.630138.900
  40965+500-66+800dreapta 1.30039.000
  41067+000-67+400dreapta 40012.000
  41169+500-69+800dreapta 3009.000
  41272+800-74+070dreapta 1.27038.100
  41376+200-78+350dreapta 2.15064.500
  41479+000-79+400dreapta 40012.000
  41582+900-84+300dreapta 1.40042.000
  41684+800-85+250dreapta 45013.500
  41787+500-88+100dreapta 60018.000
  TOTAL OLT 105.8503.175.500
  418Craiova Mehedinți 56A 34+060-34+600stânga 54016.200
  41936+730-39+360stânga 2.63078.900
  42043+500-44+200stânga 70021.000
  42145+475-45+945stânga 47014.100
  42257+700-58+300stânga 60018.000
  42319+200-19+500stânga 3009.000
  42424+050-24+800stânga 75022.500
  42528+850-29+950stânga 1.10033.000
  42634+400-34+600stânga 2006.000
  42736+000-36+730stânga 73021.900
  42840+700-43+500stânga 2.80084.000
  42944+200-45+475stânga 1.27538.250
  43057+300-57+700stânga 40012.000
  43158+300-58+850stânga 55016.500
  43256B 9+300-9+700stânga 40012.000
  43324+000-24+900stânga 90027.000
  43411+500-12+800dreapta 1.30039.000
  43514+600-15+500dreapta 90027.000
  43616+800-17+000dreapta 2006.000
  43719+900-20+100dreapta 2006.000
  43822+000-23+600dreapta 1.60048.000
  43925+700-26+400dreapta 70021.000
  44028+300-30+700dreapta 2.40072.000
  44156C 0+000-1+300dreapta 1.30039.000
  4420+400-0+900stânga 50015.000
  4431+900-2+300dreapta 40012.000
  4445+600-6+000stânga 40012.000
  4458+700-9+800stânga 1.10033.000
  4468+700-9+800dreapta 1.10033.000
  44710+500-11+200dreapta 70021.000
  44814+900-15+600dreapta 70021.000
  44926+300-29+400stânga 3.10093.000
  450Craiova Mehedinți 56C 31+800-32+600stânga 80024.000
  45146+700-47+000stânga 3009.000
  45249+050-49+400stânga 35010.500
  453CDTS 9+200-11+700dreapta 2.50075.000
  TOTAL MEHEDINȚI 34.8951.046.850
  454Craiova Dolj 55 17+100 -17+500dreapta 40012.000
  45527+200-27+400stânga 2006.000
  45628+300-29+300dreapta 1.00030.000
  45729+700-30+000dreapta 3009.000
  45834+300-34+500dreapta 2006.000
  45946+200-46+800dreapta 60018.000
  46048+300-49+000dreapta 70021.000
  46149+700-50+200dreapta 50015.000
  46262+000-64+000stânga 2.00060.000
  46355A 6+630-8+000dreapta 1.37041.100
  46420+000-21+500dreapta 1.50045.000
  46527+800-29+600dreapta 1.80054.000
  46642+800-43+200stânga 40012.000
  46744+700-48+900stânga 4.200126.000
  46851+200-52+200stânga 1.00030.000
  46958+500-60+300dreapta 1.80054.000
  47087+000-88+910dreapta 1.91057.300
  47190+000-91+640dreapta 1.64049.200
  47256 14+000-15+700dreapta 1.70051.000
  47315+700-15+800dreapta 1003.000
  47422+400-23+400stânga 1.00030.000
  47526+400-29+000dreapta 2.60078.000
  47639+100-40+500dreapta 1.40042.000
  47744+050-48+000dreapta 3.950118.500
  47848+600-48+900dreapta 3009.000
  47962+900-65+900dreapta 3.00090.000
  48066+000-69+000dreapta 3.00090.000
  48156A 5+800-7+800dreapta 2.00060.000
  48265 17+100-18+300dreapta 1.20036.000
  48365C 8+400-8+550dreapta 1504.500
  48414+800-15+200dreapta 40012.000
  4855+790-6+800dreapta 1.01030.300
  48617+800-18+300dreapta 50015.000
  48728+100-28+700dreapta 60018.000
  4886 199+500-200+100dreapta 60018.000
  489215+300-215+900dreapta 60018.000
  490190+850-193+100stânga 2.25067.500
  491193+050-194+300dreapta 1.25037.500
  4926 207+000-211+000stânga 4.000120.000
  4936B 215+300-215+550stânga 2507.500
  4944+100-4+600dreapta 50015.000
  495Craiova Dolj 6B 5+100-5+500dreapta 40012.000
  TOTAL DOLJ 54.2801.628.400
  TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA 195.0255.850.750
  496TimișoaraArad 69 26+000-28+200stânga 2.20066.000
  49726+000-28+200dreapta 2.20066.000
  49833+000-35+100stânga 2.10063.000
  49933+000-35+100dreapta 2.10063.000
  50036+000-37+200stânga 1.20036.000
  50136+000-37+200dreapta 1.20036.000
  50239+300-40+300stânga 1.00030.000
  50339+300-40+300dreapta 1.00030.000
  50441+200-41+800stânga 60018.000
  50541+200-41+800dreapta 60018.000
  50642+300-45+700stânga 3.400102.000
  50742+300-45+700dreapta 3.400102.000
  5087 523+200-523+600dreapta 40012.000
  509524+000-524+500dreapta 50015.000
  510578+300-578+500dreapta 2006.000
  511580+600-580+800dreapta 2006.000
  512581+400-581+700dreapta 3009.000
  513583+700-584+000dreapta 3009.000
  51479 32+000-32+800stânga 80024.000
  51550+900-51+900stânga 1.00030.000
  51679A 119+000-119+950stânga 95028.500
  517A1 508+400-508+800stânga 40012.000
  518508+400-508+800dreapta 40012.000
  519514+000-515+000stânga 1.00030.000
  520514+000-515+000dreapta 1.00030.000
  521517+000-519+000stânga 2.00060.000
  522517+000-519+000dreapta 2.00060.000
  523523+000-524+000stânga 1.00030.000
  524523+000-524+000dreapta 1.00030.000
  525530+000-535+000dreapta 5.000150.000
  TOTAL ARAD 39.4501.183.500
  526TimișoaraCaraș-Severin 6 408+700-408+900stânga 2006.000
  527413+100-413+400stânga 3009.000
  528431+400-431+800dreapta 40012.000
  529436+000-436+700dreapta 70021.000
  530393+000-397+000stânga 4.000120.000
  531398+000-403+000dreapta 5.000150.000
  53257 98+600-99+200stânga 60018.000
  533142+500-143+000dreapta 50015.000
  534132+500-132+800stânga 3009.000
  535132+500-132+800dreapta 3009.000
  536135+000-135+500stânga 3009.000
  537135+000-135+500dreapta 3009.000
  538TimișoaraCaraș-Severin 57 78+500-80+000dreapta 1.50045.000
  53998+000-98+600stânga 60018.000
  54098+000-98+600dreapta 60018.000
  541117+000-138+000dreapta 21.000630.000
  542164+000-177+000stânga 13.000390.000
  54357B 11+000-20+000dreapta 9.000270.000
  54426+000-40+000dreapta 14.000420.000
  54566+000-76+000stânga 10.000300.000
  54683+000-86+000stânga 3.00090.000
  54794+000-97+000dreapta 3.00090.000
  54858 26+000-28+000stânga 2.00060.000
  54931+000-32+000stânga 1.00030.000
  55052+800-53+100dreapta 3009.000
  55160+800-61+050dreapta 2507.500
  55258B 34+000-36+000stânga 2.00060.000
  55337+000-38+000stânga 1.00030.000
  55439+000-39+500stânga 50015.000
  55541+600-44+000stânga 2.40072.000
  55667D 89+700-90+000dreapta 3009.000
  55768 3+500-6+000stânga 2.50075.000
  TOTAL CARAȘ-SEVERIN 100.8503.025.500
  558TimișoaraHunedoara 68A 54+870-55+130stânga 2607.800
  5597 356+500-357+000stânga 50015.000
  560356+500-357+000dreapta 50015.000
  561369+000-369+400stânga 40012.000
  562369+000-369+400dreapta 40012.000
  TOTAL HUNEDOARA 2.06061.800
  563TimișoaraBihor 57 4+093-7+000dreapta 2.90787.210
  56424+000-30+000dreapta 6.000180.000
  56550+000-56+000dreapta 6.000180.000
  56667D 76+830-89+700stânga 12.870386.100
  TOTAL BIHOR 27.777833.310
  567TimișoaraTimiș 6 531+000-531+400stânga 40012.000
  568531+800-531+900stânga 1003.000
  569571+650-572+850stânga 1.20036.000
  570516+000-517+000stânga 1.00030.000
  571518+000-519+000stânga 1.00030.000
  572520+000-523+000stânga 3.00090.000
  573525+000-526+000stânga 1.00030.000
  574530+000-531+000stânga 1.00030.000
  575538+200-538+400dreapta 2006.000
  576539+100-539+900stânga 80024.000
  577540+600-540+900stânga 3009.000
  578542+200-542+400dreapta 2006.000
  579571+500-571+650stânga 1504.500
  580592+000-601+400dreapta 8.900267.000
  581TimișoaraTimișoaraTimiș Timiș 6 604+200-607+000dreapta 2.80084.000
  582612+200-617+300stânga 5.100153.000
  583632+800-635+200dreapta 2.40072.000
  584638+400-639+000dreapta 60018.000
  58557 185+100-186+000dreapta 90027.000
  586186+000-186+200dreapta 2006.000
  587186+200-187+700dreapta 1.50045.000
  588190+600-192+300stânga 1.70051.000
  589194+250-199+700stânga 5.450163.500
  59058B 50+000-53+000stânga 3.00090.000
  59150+000-53+000dreapta 3.00090.000
  59261+000-66+000stânga 5.000150.000
  59359 26+500-29+000stânga 2.50075.000
  59426+500-29+000dreapta 2.50075.000
  59533+000-34+000dreapta 1.00030.000
  59654+500-58+800stânga 4.300129.000
  59760+900-63+400dreapta 2.50075.000
  59859A 12+400-13+000stânga 60018.000
  59920+000-22+000stânga 2.00060.000
  60034+400-34+600stânga 2006.000
  60138+900-39+100stânga 2006.000
  60259B 5+000-6+000dreapta 1.00030.000
  6039+500-10+000dreapta 50015.000
  60416+000-18+000stânga 2.00060.000
  60518+200-19+000stânga 80024.000
  60618+200-19+000dreapta 80024.000
  60723+600-27+400dreapta 3.800114.000
  60829+400-37+300dreapta 7.900237.000
  60939+300-40+600dreapta 1.30039.000
  61050+000-51+000stânga 1.00030.000
  61152+600-53+400stânga 80024.000
  61257+000-58+300stânga 1.30039.000
  61361+500-62+000stânga 50015.000
  61468+800-71+000stânga 2.20066.000
  61572+000-73+000stânga 1.00030.000
  61673+400-73+800stânga 40012.000
  61759C 3+000-6+000stânga 3.00090.000
  61811+100-13+100stânga 2.00060.000
  61915+800-20+000stânga 4.200126.000
  62029+000-35+500stânga 6.500195.000
  62138+000-39+000stânga 1.00030.000
  62269 7+400-22+300stânga 14.900447.000
  6237+400-22+300dreapta 14.900447.000
  62424+750-26+000stânga 1.25037.500
  62524+750-26+000dreapta 1.25037.500
  62615+200-15+800stânga 60018.000
  62769 18+800-19+200stânga 40012.000
  62835+600-36+000dreapta 40012.000
  62939+700-39+900dreapta 2006.000
  63041+800-42+300stânga 50015.000
  TOTAL TIMIȘ 143.1004.293.000
  TOTAL D.R.D.P. TIMIȘOARA 313.2379.397.110
  631Cluj Alba 1 359+000-362+780stânga 3.780113.400
  632370+040-372+357stânga 2.31769.510
  633372+495-373+000stânga 50515.150
  634387+700-387+900stânga 2006.000
  635388+000-388+600stânga 60018.000
  636390+600-391+300stânga 70021.000
  637392+500-394+000stânga 1.50045.000
  638394+150-394+500stânga 35010.500
  6397 330+100-331+000stânga 90027.000
  640331+100-332+650stânga 1.55046.500
  641333+400-333+550stânga 1504.500
  TOTAL ALBA 12.552376.560
  642Cluj Bihor 1H 18+400-18+500stânga 1003.000
  64320+100-20+350dreapta 2507.500
  64422+700-23+000dreapta 3009.000
  64523+150-23+350dreapta 2006.000
  64619 19+700-20+500dreapta 80024.000
  64725+200-26+000dreapta 80024.000
  64859+500-62+000stânga 2.50075.000
  64919E 2+500-4+000dreapta 1.50045.000
  6508+000-10+000dreapta 2.00060.000
  65116+500-18+000dreapta 1.50045.000
  65220+480-22+500dreapta 2.02060.600
  65323+800-25+600dreapta 80024.000
  65426+000-27+300dreapta 1.30039.000
  65530+000-30+900dreapta 90027.000
  65619D 4+950-5+300dreapta 35010.500
  6576+500-7+000dreapta 50015.000
  6589+200-9+400dreapta 2006.000
  6592+800-3+200dreapta 40012.000
  66019B 2+150-2+550dreapta 40012.000
  6615+000-5+300dreapta 3009.000
  6627+000-8+400dreapta 1.4042.000
  66330+900-31+700dreapta 800 24.000
  66479 93+900-94+200dreapta 300 9.000
  66594+850-95+300stânga 45013.500
  66679 103+200-103+600stânga 40012.000
  667105+400-105+600stânga 2006.000
  TOTAL BIHOR 20.670620.100
  668Cluj Cluj 1 439+400-440+500stânga 1.10033.000
  669451+300-452+600stânga 1.30039.000
  670453+300-455+300stânga 2.00060.000
  671458+000-458+300stânga 300 9.000
  672509+000-509+600stânga 600 18.000
  673510+200-510+600stânga 40012.000
  674510+800-511+000stânga 2006.000
  6751C 23+200-24+700stânga 1.50045.000
  67636+600-37+700stânga 1.10033.000
  6771R 23+800-24+800dreapta 1.00030.000
  67826+800-27+000dreapta 2006.000
  67916 30+500-30+800stânga 3009.000
  68032+000-33+050stânga 1.05031.500
  68175 154+150-155+900stânga 1.75052.500
  682*VOCE2+000-2+300stânga 3009.000
  TOTAL CLUJ 13.100393.000
  683Cluj Satu Mare 1C 182+000-182+600stânga 60018.000
  684184+000-185+000stânga 1.00030.000
  685185+500-186+100stânga 60018.000
  686193+500-193+600stânga 1003.000
  687198+500-198+800stânga 3009.000
  688200+050-200+200stânga 1504.500
  689181+000-182+000stânga 1.00030.000
  6901F 150+550-153+750stânga 2006.000
  691163+700-164+000stânga 3009.000
  692165+000-165+300stânga 3009.000
  693166+500-166+600stânga 1003.000
  694171+600-173+000stânga 1.40042.000
  69519 78+700-78+750dreapta 501.500
  69680+300-82+300dreapta 2.00060.000
  69790+000-90+200dreapta 2006.000
  69892+800-92+900dreapta 1003.000
  69999+350+100+300dreapta 95028.500
  700100+400-100+600dreapta 2006.000
  701149+500-150+000dreapta 50015.000
  70278+500-78+550dreapta 501.500
  70319A 21+700-21+900dreapta 2006.000
  70428+200-28+500dreapta 3009.000
  70542+000-42+300stânga 3009.000
  TOTAL SATU MARE 10.900327.000
  706Cluj Bistrița-Năsăud17 106+000-107+000stânga 1.00030.000
  707111+000-112+600stânga 1.60048.000
  708111+000-112+600dreapta 1.60048.000
  709Bistrița-Năsăud113+000-113+500stânga 1.00030.000
  710113+000-113+500dreapta 1.00030.000
  711Cluj Bistrița-Năsăud17 114+400-115+000stânga 60018.000
  TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.800204.000
  TOTAL D.R.D.P. CLUJ 64.0221.920.660
  *VOCE=varianta de ocolire Cluj-est
  712Iași Bacău 2 238+700-238+900stânga 2006.000
  713239+000-239+150stânga 1504.500
  714240+200-241+500stânga 1.30039.000
  715246+200-246+600stânga 40012.000
  716248+200-249+100stânga 90027.000
  717262+500-263+500dreapta 1.00030.000
  718263+800-264+950dreapta 1.15034.500
  719265+800-266+000dreapta 2006.000
  720274+500-275+500stânga 1.00030.000
  721278+830-279+700stânga 87026.100
  722298+100-299+800stânga 1.70051.000
  723302+000-303+000stânga 1.00030.000
  724311+100-312+800stânga 1.70051.000
  7252F 5+600-5+800dreapta 2006.000
  7266+300-6+450stânga 1504.500
  72715+655-16+200stânga 54516.350
  72816+800-17+000stânga 2006.000
  72917+200-17+600stânga 40012.000
  73017+900-18+200stânga 3009.000
  73125+930-26+100stânga 1705.100
  7322G 20+120-20+170stânga 501.500
  73320+400-21+100dreapta 70021.000
  73439+500-40+000dreapta 500 15.000
  73540+000-41+000dreapta 1.00030.000
  73642+100-43+000dreapta 90027.000
  73743+000-43+700dreapta 70021.000
  73811 157+015-157+135stânga 1203.600
  73911A 18+000-25+350stânga 7.350220.500
  74031+500-31+950stânga 45013.500
  74132+050-32+300stânga 2507.500
  74232+600-33+300stânga 70021.000
  74312A 84+200-84+400stânga 2006.000
  74490+200-90+950stânga 75022.500
  TOTAL BACĂU 27.205816.150
  745Iași Vaslui 2F 46+500-47+500stânga 1.00030.000
  74648+800-49+000stânga 2006.000
  74750+800-51+000stânga 2006.000
  74852+000-53+800stânga 1.20036.000
  74960+000-60+400stânga 40012.000
  75076+000-77+000stânga 1.00030.000
  75111A 78+800-79+200stânga 40012.000
  752Iași Vaslui 11A 85+200-86+000stânga 80024.000
  75386+200-87+200stânga 1.00030.000
  75488+300-89+100stânga 80024.000
  75590+000-90+600stânga 60018.000
  75691+900-92+800stânga 90027.000
  75715D 108+400-109+000stânga 60018.000
  758109+500-110+100stânga 60018.000
  75924 56+800-57+200stânga 40012.000
  76081+290-83+000stânga 1.71051.300
  76185+150-86+200stânga 1.05031.500
  76291+440-92+590stânga 1.15034.500
  76394+000-94+895stânga 89526.850
  76498+000-99+150stânga 1.15034.500
  765139+200-139+400stânga 2006.000
  766146+000-148+892stânga 89226.760
  767150+350-151+000stânga 65019.500
  76824A 8+100-9+100stânga 1.00030.000
  76922+000-23+500stânga 1.50045.000
  77033+330-36+000stânga 2.67080.100
  77142+000-43+000stânga 1.00030.000
  77252+000-54+000stânga 2.00060.000
  77363+000-64+000stânga 1.00030.000
  77466+000-67+000stânga 1.00030.000
  77574+000-75+000stânga 1.00030.000
  77664+600-64+900stânga 3009.000
  77767+000-67+300stânga 3009.000
  77869+950-70+500stânga 55016.500
  77980+900-81+400stânga 50015.000
  78024B 11+000-12+000stânga 1.00030.000
  78114+000-15+500stânga 1.50045.000
  78216+500-17+000stânga 50015.000
  78319+000-20+500stânga 1.50045.000
  78436+000-38+000stânga 2.00060.000
  78538+600-41+000stânga 2.40072.000
  78641+200-42+100stânga 90027.000
  78743+000-43+100stânga 1003.000
  78844+500-45+100stânga 60018.000
  78926 81+210-81+950stânga 74022.200
  TOTAL VASLUI 41.8571.255.710
  790Iași Iași 2 382+700-383+200dreapta 50015.000
  79124 152+000-152+400stânga 40012.000
  792157+900-158+700stânga 80024.000
  793175+150-175+550dreapta 40012.000
  794184+000-184+100dreapta 1003.000
  795209+900-211+200stânga 1.30039.000
  796211+600-212+500stânga 90027.000
  79724C 1+000+2+080stânga 1.08032.400
  7981+000+2+080dreapta 1.08032.400
  799Iași Iași 24C 2+130-3+750stânga 1.62048.600
  8002+130-3+750dreapta 1.62048.600
  80124+200-25+800stânga 1.60048.000
  80231+800-32+000stânga 2006.000
  80340+000-40+900stânga 90027.000
  80440+000-40+900dreapta 90027.000
  80542+300-43+900stânga 1.60048.000
  80628 0+900-1+900stânga 1.00030.000
  8077+900-9+200stânga 1.30039.000
  80810+200-10+600stânga 40012.000
  80911+300-12+100stânga 80024.000
  81014+000-15+450stânga 1.45043.500
  81120+600-22+000stânga 1.40042.000
  81232+200-35+100stânga 2.90087.000
  81337+650-39+450stânga 1.80054.000
  81440+960-43+080stânga 2.12063.600
  81544+900-46+100stânga 1.20036.000
  816103+600-103+700stânga 1003.000
  817105+700-105+900stânga 2006.000
  818106+400-106+600stânga 2006.000
  819108+400-110+000stânga 1.60048.000
  820108+400-110+000dreapta 1.60048.000
  821120+500-122+500stânga 2.00060.000
  822120+500-121+500dreapta 1.00030.000
  823132+500-133+200stânga 70021.000
  824132+500-133+200dreapta 700 21.000
  825133+200-133+500stânga 3009.000
  826133+200-133+500dreapta 3009.000
  827133+500-134+300dreapta 80024.000
  828134+300-136+600stânga 2.30069.000
  829134+300-136+600dreapta 2.30069.000
  830140+500-141+400dreapta 90027.000
  83128A 11+700-12+150stânga 45013.500
  83215+980-17+000dreapta 1.0230.600
  83330+900-31+000dreapta 1003.000
  83431+100-31+500dreapta 40012.000
  83528B 2+500-4+500stânga 2.00060.000
  83611+500-11+800stânga 300 9.000
  83721+350-22+000stânga 65019.500
  83831+800-32+600stânga 80024.000
  83936+400-37+200stânga 80024.000
  TOTAL IAȘI 50.8901.526.700
  840Iași Botoșani 24C 50+000-52+000dreapta 2.00060.000
  84153+350-54+400dreapta 1.05031.500
  84256+000-57+000stânga 1.00030.000
  84359+700-60+700stânga 1.00030.000
  84459+700-60+700dreapta 1.00030.000
  84564+000-65+400stânga 1.40042.000
  846Iași Botoșani 24C 79+250-81+100stânga 1.85055.500
  84779+250-81+100dreapta 1.85055.500
  84882+200-82+650dreapta 45013.500
  84983+000-84+900stânga 1.90057.000
  85086+000-86+800stânga 80024.000
  85186+000-86+800dreapta 80024.000
  85288+500-89+100stânga 60018.000
  85388+500-89+100dreapta 60018.000
  85491+150-91+850stânga 70021.000
  85592+750-93+800stânga 1.05031.500
  85698+500-99+000stânga 50015.000
  857100+500-101+000stânga 50015.000
  858100+500-101+000dreapta 50015.000
  859102+100-103+100dreapta 1.00030.000
  860103+760-105+100stânga 2.04061.200
  861106+900-107+900stânga 1.00030.000
  862109+000-110+500stânga 1.50045.000
  863109+000-110+500dreapta 1.50045.000
  864114+400-114+750stânga 35010.500
  865114+400-114+750dreapta 35010.500
  866114+800-115+200stânga 40012.000
  867119+000-120+000stânga 1.00030.000
  868123+600-127+200stânga 3.600108.000
  869123+600-128+000dreapta 4.400132.000
  870129+500-134+450dreapta 4.950148.500
  871138+200-139+800dreapta 1.60048.000
  87228B 40+100-41+000stânga 90027.000
  87359+900-62+300stânga 2.40072.000
  87429 29A 25+650-26+550stânga 90027.000
  87529+700-30+370stânga 67020.100
  87645+400-45+900stânga 50015.000
  87746+050-46+800stânga 75022.500
  87847+100-47+500stânga 40012.000
  87947+750-48+200stânga 45013.500
  88051+400-53+550stânga 2.15064.500
  88154+500-57+400stânga 2.90087.000
  88259+000-60+400dreapta 1.40042.000
  88360+400-62+000stânga 1.60048.000
  88466+000-71+850stânga 5.850175.500
  88572+050-74+050stânga 2.00060.000
  88672+050-74+050dreapta 2.00060.000
  88777+150-78+200dreapta 1.05031.500
  88878+500-82+300dreapta 3.800114.000
  88982+900-83+600stânga 70021.000
  89082+900-83+600dreapta 70021.000
  89185+550-87+500stânga 1.95058.500
  89291+800-94+100stânga 2.30069.000
  89342+400-43+400stânga 1.00030.000
  894Iași Botoșani 29A 43+850-45+100stânga 1.25037.500
  89545+200-47+300stânga 2.10063.000
  89649+000-50+500stânga 1.50045.000
  89751+150-51+250stânga 1003.000
  89853+410-53+900stânga 49014.700
  89954+000-54+500stânga 50015.000
  90054+800-55+200stânga 40012.000
  90157+000-58+100stânga 1.10033.000
  90259+700-61+000stânga 1.30039.000
  90366+400-68+400stânga 2.00060.000
  90469+320-70+700stânga 1.38041.400
  90578+800-79+900stânga 1.10033.000
  90680+030-82+100stânga 2.07062.100
  90785+000-86+900stânga 1.90057.000
  90888+100-88+250stânga 1504.500
  90991+700-93+000stânga 1.30039.000
  91029B 17+100-17+300dreapta 2006.000
  91119+200-19+550stânga 35010.500
  91220+100-20+500stânga 40012.000
  91322+800-24+300stânga 1.50045.000
  91426+700-27+040stânga 34010.200
  91529C 0+000-0+850dreapta 85025.500
  9163+500-5+300dreapta 1.80054.000
  9175+700-7+300dreapta 1.60048.000
  91842+500-43+500dreapta 1.00030.000
  91929D 3+900-4+900stânga 1.00030.000
  92012+200-14+000stânga 1.80054.000
  92121+200-21+800stânga 60018.000
  92224+000-25+600stânga 1.60048.000
  92329+500-29+900stânga 40012.000
  92434+600-35+000stânga 40012.000
  92535+300-36+400stânga 1.10033.000
  92639+700-40+000stânga 3009.000
  92744+150-46+650stânga 2.50075.000
  92844+150-46+950dreapta 2.80084.000
  92929E 2+095-2+400stânga 3059.150
  TOTAL BOTOȘANI 119.0953.572.850
  930Iași Suceava 2 396+185-396+455dreapta 2708.100
  931403+600-403+750stânga 1504.500
  932421+180-424+257stânga 3.07792.310
  933423+250-423+890dreapta 64019.200
  934426+250-431+100dreapta 4.850145.500
  935427+000-429+500stânga 2.50075.000
  936471+840-471+940stânga 1003.000
  937472+100-472+550stânga 1504.500
  938476+500-476+700stânga 2006.000
  9392E 46+000-47+000stânga 1.00030.000
  94046+000-47+000dreapta 1.00030.000
  941Iași Suceava 2E 47+300-47+700stânga 40012.000
  94248+400-48+700stânga 3009.000
  94348+400-48+700dreapta 3009.000
  9442H 17+500-19+000dreapta 1.50045.000
  94528+700-29+000dreapta 300 9.000
  94638+000-39+000dreapta 1.00030.000
  9472K 1+300-3+700dreapta 2.40072.000
  94815C 58+328-59+000stânga 67220.160
  94968+330-68+750stânga 42012.600
  95017 243+100-243+300stânga 2006.000
  951243+700-245+350stânga 1.65049.500
  952245+600-249+950stânga 4.350130.500
  953238+100-238+600stânga 50015.000
  954241+250-241+550stânga 3009.000
  955242+060-242+200stânga 1404.200
  956242+350-242+420stânga 702.100
  95717A 64+300-66+100stânga 1.80054.000
  95866+200-68+200stânga 2.00060.000
  95972+800-74+400stânga 1.60048.000
  96079+200-82+500stânga 3.30099.000
  96181+200-81+600dreapta 40012.000
  96281+900-82+400dreapta 50015.000
  96383+000-83+300stânga 3009.000
  96429 12+700-13+552stânga 85225.560
  96518+062-19+000stânga 93828.140
  96619+600-20+313stânga 71321.390
  96729A 13+200-13+550stânga 35010.500
  96815+100-15+800stânga 70021.000
  96916+200-17+150stânga 95028.500
  TOTAL Suceava 42.8421.285.260
  970Iași Vrancea 11A 34+000-36+800stânga 2.80084.000
  97141+243-42+500stânga 1.25737.710
  97252+500-53+200stânga 70021.000
  97353+800-55+600stânga 1.80054.000
  97458+400-58+500stânga 1003.000
  97559+000-60+400stânga 1.40042.000
  97662+000-63+200stânga 1.20036.000
  97763+900-64+500stânga 60018.000
  9782 174+850-175+700stânga 85025.500
  979175+900-177+200stânga 1.30039.000
  980194+500-194+600stânga 1003.000
  981206+000-206+700stânga 70021.000
  982207+900-208+100stânga 2006.000
  983209+500-211+800stânga 2.30069.000
  984221+700-223+250stânga 1.55046.500
  985223+250-224+200stânga 95028.500
  986227+000-228+000stânga 1.00030.000
  9872D 5+200-10+300dreapta 5.100153.000
  988Iași Vrancea 2L 0+000-7+000dreapta 7.000210.000
  9892M 0+000-3+000dreapta 3.00090.000
  9903+000-3+650 dreapta 65019.500
  9912N 0+800-8+000dreapta 7.200216.000
  9929+900-12+500dreapta 2.60078.000
  99313+800-15+200dreapta 1.40042.000
  99423 1+100-2+400stânga 1.30039.000
  9954+200-6+400stânga 2.20066.000
  9969+600-11+000stânga 1.40042.000
  99711+200-11+400stânga 2006.000
  99812+000-15+600stânga 3.600108.000
  99923+000-24+150stânga 1.15034.500
  100023A 0+000-2+500stânga 2.50075.000
  100111+000-16+500stânga 5.500165.000
  100222+000-24+500dreapta 2.50075.000
  100334+000-34+400dreapta 40012.000
  100423B 3+000-15+700dreapta 12.700381.000
  100517+850-19+000dreapta 1.15034.500
  100620+500-21+300dreapta 80024.000
  100724 0+000-0+870stânga 87026.100
  10081+800-4+000stânga 2.20066.000
  TOTAL VRANCEA 84.222.526.810
  1009Iași Galați 24 11+100-15+400stânga 4.300129.000
  101016+370-16+800stânga 43012.900
  101130+000-32+000stânga 2.00060.000
  101240+000-43+900stânga 3.900117.000
  101324D 17+000-18+800stânga 1.80054.000
  101438+350-38+770