HOTĂRÂRE nr. 507 din 18 iunie 2014pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014    Având în vedere Sentinţa civilă nr. 2.838/27.10.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.923/01.04.2009, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi Sentinţa civilă nr. 2.051/21.03.2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia nr. 7.244/14.11.2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 1, 3 şi 4, şi în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014. (2) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 2, la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna ianuarie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014. (3) Cuantumul chiriilor lunare rezultat în urma actualizării potrivit alin. (1) şi (2) se regăseşte în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,George BăeşuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 507.  +  Anexa 1 Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzutîn anexa nr. 1, punctele 1, 3 şi 4, laHotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, modificată şicompletată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007*Font 7*┌─────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │ terenul de sub ││ Afectaţiunea │ locali- │ │ construcţie) ││ imobilului │ tăţii ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300 │300- │500- │700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Pct. 1 Imobile │Rangul 0 │14.17│12.75│11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83││ocupate de unităţi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instituţii de ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│învăţământ din │Rangul I │11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12││sistemul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(grădiniţe, şcoli, ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│licee, colegii, şcoli│Rangul II │ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 1.42││profesionale, şcoli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││postliceale, ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│instituţii de │Rangul III│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.42│ 0.99│ 2.83│ 2.41│ 2.12│ 1.42││învăţământ superior) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Pct. 3 Imobile ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ocupate de instituţii│Rangul IV │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71││publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(administraţii ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│financiare, │Rangul V │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71││trezorerii, ministere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi alte autorităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││publice centrale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parchete, judecăto- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rii, tribunale, curţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de apel, poliţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││poliţie de frontieră,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││jandarmerii, servicii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││publice comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru situaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││urgenţă, sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vamale, arhive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale, direcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││judeţene, case de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asigurări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate, primării, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prefecturi, consilii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locale şi judeţene, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││inspectorate şcolare)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Pct. 4 Imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ocupate de instituţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││culturale (teatre, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││opere, biblioteci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││muzee) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘  +  Anexa 2 Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzut înanexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006,modificată şi completată prinHotărârea Guvernului nr. 343/2007*Font 7*┌─────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ Lei/mp pe suprafaţă construită desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţă de ││ │ │ │teren aferent (inclusiv ││ │ Rangul │ │ terenul de sub ││ Afectaţiunea │ locali- │ │ construcţie) ││ imobilului │ tăţii ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │<300 │300- │500- │700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000││ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp ││ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │├─────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Imobile afectate │Rangul 0 │14.17│12.75│11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83││unor activităţi de ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│interes public din │Rangul I │11.33│ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12││învăţământ sau ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│sănătate, finanţate │Rangul II │ 9.92│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 3.54│ 2.83│ 2.12│ 1.42││ori cofinanţate de la├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│bugetul de stat sau │Rangul III│ 8.50│ 7.08│ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.42│ 0.99│ 2.83│ 2.41│ 2.12│ 1.42││de la bugetele locale├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │Rangul IV │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71││ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │Rangul V │ 5.67│ 4.25│ 2.83│ 2.12│ 1.70│ 1.42│ 1.13│ 0.85│ 2.12│ 1.42│ 0,99│ 0,71│└─────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘  +  Anexa 3 Cuantumul actualizat al chiriilor lunare prevăzut înanexa nr. 1, punctul 2, laHotărârea Guvernului nr. 1.886/2006┌──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Afectaţiunea imobilului │ Rangul │ Lei/mp pe │ Lei/mp pe ││ │ localităţii │ suprafaţă │ suprafaţă de ││ │ │ construită │teren aferent ││ │ │ desfăşurată │ (inclusiv ││ │ │ │terenul de sub││ │ │ │ construcţie │├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Imobile ocupate de unităţi │ Rangul 0 │ 14.26 lei │ 5.70 lei ││sanitare şi de asistenţă ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤│medico-socială din sistemul │ Rangul I │ 11.40 lei │ 4.28 lei ││public (creşe, cămine-spital ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤│pentru bătrâni, spitale, │ Rangul II │ 9.98 lei │ 3.56 lei ││centre de plasament, case de ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤│copii) │ Rangul III │ 8.55 lei │ 2.85 lei ││ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Rangul IV │ 7.13 lei │ 2.14 lei ││ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Rangul V │ 5.70 lei │ 1.43 lei │└──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘--------