HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 alin. (2) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statp. Ministrul delegat pentru dialog social,Alexandra Patricia Braica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 473.  +  AnexăNORMA 04/06/2014