ORDIN nr. 938 din 19 iunie 2014privind modificarea pct. 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 19 iunie 2014    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.638/DM/19.06.2014 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.  +  Articolul IPunctul 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Mihail Fâcă,secretar de statBucureşti, 19 iunie 2014.Nr. 938.  +  Anexa
    *Font 7*
    ┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┤│ ........................................................................................................................ │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤│ 2.│Parcurgerea procedurii de│Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii │ 500│ ││ │emitere a autorizaţiei de│autorizaţiei de mediu │ │ ││ │mediu/autorizaţiei ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │integrate de mediu sau │Analiza bilanţului de mediu în procedura de │ 1.000│ ││ │revizuirea/actualizarea │emitere a autorizaţiei de mediu, după caz │ │ ││ │acesteia (diverse etape) ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │Finalizarea programului pentru conformare în │ │ ││ │ │procedura de emitere a autorizaţiei de mediu,│ │ ││ │ │după caz │ 1.000│ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei de mediu│ 250│ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │Analiza preliminară a documentaţiei de │ │ ││ │ │susţinere a solicitării autorizaţiei │ │ ││ │ │integrate de mediu │ 1.000│ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │Analiza propriu-zisă a documentaţiei de │ │ ││ │ │susţinere a solicitării autorizaţiei │ │ ││ │ │integrate de mediu │ 5.000│ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei │ │ ││ │ │integrate de mediu │ 2.500│ │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┘-------