RECTIFICARE nr. 826 din 28 mai 2014referitoare la anexa Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 826/2014
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014    În anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 2 iunie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 4, partea introductivă, în loc de: "de către" se va citi: "către".-----