ORDIN nr. 699 din 4 iunie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014    În temeiul art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 240/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Ministrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediu de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 699.  +  AnexăREGULAMENT 04/06/2014