HOTĂRÂRE nr. 395 din 13 mai 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională de export a României pentru perioada 2014-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statp. Ministrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Anca-Laura Ionescu,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 395.-------