ORDIN nr. 698 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014    Având în vedere dispoziţiile:- art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;- Liniile directoare privind studiile de impact (Impact Assessment Guidelines) - SEC (2009) 92 ale Comisiei Europene,în temeiul dispoziţiilor:- art. 4 alin. (4^3) coroborate cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegatpentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 698.  +  AnexăMETODOLOGIE 04/06/2014