RECTIFICARE nr. 94 din 8 septembrie 1992referitoare la forma republicată a Legii nr. 94/1992
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014    La forma republicată a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 49, după alin. (3) se va citi:"(4) Persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet beneficiază, la data pensionării, de pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi."_________