HOTĂRÂRE nr. 1 din 23 mai 2014pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014    Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului XIII al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 23 mai 2014,în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în vederea corelării prevederilor Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 54, literele j) şi l) se abrogă.2. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul biroului executorului judecătoresc în cauză."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.  +  Articolul IIICompartimentele secretariat, juridic şi informatic din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Consiliului Uniunii Naţionalea Executorilor Judecătoreşti,Cristian-Mihai JurchescuBucureşti, 23 mai 2014.Nr. 1.________