ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice(actualizat până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 38 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevăzut în anexa nr. 1, şi Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.___________*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 27 mai 2005, şi Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 38.  +  Anexa 1REGULAMENT 12/06/2013  +  Anexa 2REGULAMENT 12/06/2013