HOTĂRÂRE nr. 698 din 8 octombrie 1998privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Alimentarea cu apa potabilă, canalizarea apelor menajere şi evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judeţul Dolj"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Alimentarea cu apa potabilă, canalizarea apelor menajere şi evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judeţul Dolj", cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ------------ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad Roscap. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat----------