HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora(actualizată la data de 3 iunie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristeap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogoş,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 14/06/1994