LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Contravenţiile prevăzute la art. 46 lit. a) şi b) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele de la lit. c) - g), cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 2 luni sau cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele de la lit. h) - k), cu amendă de la 250.000 lei la 2.500.000 lei."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASE----------