HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 mai 2014pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014    Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5 (1) În anul 2014, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel: a) pe total sistem, compensaţia programată acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 30% în funcţie de indicatorul călători-km şi 70% în funcţie de indicatorul tren-km; b) pe total sistem, compensaţia programată aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio; c) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio. (2) Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a) pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km; b) pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km. (3) În situaţia în care indicatorii realizaţi de operatori nu ating nivelul programat, acordarea compensaţiei se face potrivit realizării fiecărui indicator în parte.  +  Articolul 6Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, Ministerul Transporturilor va aloca compensaţia prevăzută prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 pentru susţinerea transportului feroviar de călători, cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Conform prevederilor art. XX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, acordarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând compensaţie pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare din care se deduce suma aferentă contravalorii carburanţilor primiţi de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 455.  +  Anexa 1ACT ADITIONAL 1 28/05/2014  +  Anexa 2ACT ADITIONAL 1 28/05/2014  +  Anexa 3CONTRACT 28/05/2014  +  Anexa 4ACT ADITIONAL 1 28/05/2014