ORDIN nr. 504 din 29 aprilie 2014pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 504 din 29 aprilie 2014
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 556 din 14 mai 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014    În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Avizele medicale şi psihologice eliberate până la data publicării prezentelor norme metodologice pentru controlul periodic al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor îşi menţin valabilitatea pentru care au fost emise."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Virgil Dragoş Titea,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de stat------